Liturgie morgendienst 22 juli – wijk 1 – Dorpskerk

Liturgie voor de morgendienst van zondag 22 juli in de Dorpskerk met ds. J. de Goei uit Amersfoort.

Orde van dienst:

Welkom + afkondigingen: 

Intochtslied: Psalm 71 : 11 en 13

Stil gebed: 

Votum en Groet:

Aanvangstekst: Exodus 15 : 26 slot.

Want Ik, de HERE, ben uw Heelmeester. 

Evangelische Liedbundel, Lied 178. 

Gebodslezing: Efeze 4 : 17 – 32.

Psalm 6 : 1 en 3.

Gebed:

Schriftlezingen: 2 Kronieken 16 : 1 – 14.

Marcus 5 : 25 – 34. 

Psalm 103 : 1 en 2. 

Kinderen gaan naar de Kindernevendienst:

Prediking: Tekst: 2 Kronieken 16 : 12 b.

Zelfs in zijn ziekte zocht Asa geen hulp bij de HERE.

Gezang 170 : 2, 3 en 6.

Dankzegging en voorbede: 

Collecte:  

Evangelische Liedbundel, Lied 313. Heer, ik geef me aan u volkomen.

Zegen:          

Print Friendly, PDF & Email