Wijk 2 | Beroep uitgebracht op ds. J.A.C. Olie uit Genemuiden

Omdat er geen bezwaren tegen de gevolgde procedure zijn ingebracht, is het beroep op ds. Olie gisteren ingegaan.

Aanstaande zondagmorgen hoopt dominee Olie bij ons voor te gaan. Op donderdag 2 november is de kennismakingsavond voor de gemeente. Houdt u deze avond alvast vrij? De avond begint om halfacht en wordt gehouden in de Dorpskerk. Dominee Olie zal uiterlijk zaterdag 11 november zijn beslissing kenbaar maken.

Hiermee is een spannende tijd aangebroken voor dominee Olie en zijn gezin, voor ons als gemeente en voor de gemeente in Genemuiden, waarin we met elkaar de leiding van de Heere zoeken. Hierin is het gebed vanuit de gemeente onmisbaar.

Print Friendly, PDF & Email

Wijk 2 | Voornemen beroep op ds. J.A.C. Olie uit Genemuiden

Over het beroepingswerk kunnen wij u het volgende berichten: de kerkenraad wil graag een beroep uitbrengen op ds. J.A.C. Olie uit Genemuiden. Ds. Olie is bereid om een beroep uit onze gemeente in overweging te nemen. Als er vanuit de gemeente geen wettige bezwaren worden ingediend tegen de gevolgde procedure zal het beroep aanstaande zaterdag 21 oktober ingaan. Ds. Olie zal dan zondagmorgen 29 oktober bij ons voorgaan en op donderdagavond 2 november zal de kennismaking met de gemeente zijn. Wij bevelen ds. Olie met zijn gezin in uw voorbede aan.

Print Friendly, PDF & Email

Ds. Russcher bedankt voor Werkendam

De kerkenraad deelt met teleurstelling mee dat ds. Russcher heeft bedankt voor het op hem uitgebrachte beroep. Ds. Russcher brengt het zelf als volgt onder woorden: “om een beroep te kunnen aannemen moet de weg naar de roepende gemeente opengaan. Ik zie terug op zeer goede ontmoetingen maar kan niet zeggen dat de weg naar Werkendam is opengegaan. Hoewel ik begrijp dat dit voor de gemeente van Werkendam teleurstellend is heb ik daarom toch moeten bedanken.”

 

Print Friendly, PDF & Email

Wijk-2 brengt beroep uit op ds. H. Russcher uit Nijkerk

De kerkenraad deelt u mee dat er in de achterliggende week geen bezwaren zijn binnengekomen tegen de gevolgde procedure in voorbereiding op het beroep op dominee Russcher. Op zaterdag 11 maart 2017 is daarom officieel het beroep op hem uitgebracht. Uiterlijk zaterdag 1 april 2017 dient de beslissing van dominee Russcher kenbaar te worden gemaakt.

In verband hiermee gaat op D.V. aanstaande zondag 26 maart in de morgendienst niet dominee Voets uit Ridderkerk voor, maar dominee Russcher. Op D.V. donderdagavond 23 maart vindt de kennismaking plaats, aanvang 19.30 uur in de Biesboschkerk.

Wij vragen u dominee en mevrouw Russcher en het uitgebrachte beroep te gedenken in uw persoonlijk gebed.

Print Friendly, PDF & Email

Voornemen beroep op ds. H. Russcher uit Nijkerk (Wijk-2)

Afgelopen zondag is bekendgemaakt dat de kerkenraad een beroep wil uitbrengen op ds. H. Russcher uit Nijkerk. Nadat ds. Russcher bedankt had voor het beroep van Bodegraven stond de weg open voor een beroep uit Werkendam. Als er geen bezwaren worden ingebracht tegen de gevolgde procedure zullen op zaterdag 11 maart enkele broeders op bezoek gaan bij ds. Russcher. Zij zullen de beroepsbrief overhandigen en afspraken met hem maken over de gemeenteavond en het ‘preken op beroep’. Procedures, afspraken… het hoort er allemaal bij. Maar laten we niet vergeten dat het uiteindelijk gaat om het Koninkrijk. En om de Koning van dat Koninkrijk, die Zijn dienaren uitzendt over deze wereld. Hij weet wat goed voor ons is.

Print Friendly, PDF & Email