Liturgie morgendienst 23 sept – wijk 1 – Biesboschkerk

Liturgie voor de morgendienst van zondag 23 september in de Biesboschkerk met ds. J. de Goei uit Amersfoort.

 

Gezang 328
Stil gebed
Votum en Groet
Aanvangstekst: Jesaja 57: 15
Elb lied 233: 1, 2 en 6
Geboden: 1 Petrus 3: 8 – 12
Psalm 130: 2 en 3
Gebed om de opening van het Woord en de verlichting met de Heilige Geest
Schriftlezingen: Lukas 12: 22 – 31 en 1 Petrus 5: 6 – 14
Psalm 38: 10 en 12
Prediking. Tekst: 1 Petrus 5: 7 – Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u.
Gezang 483: 1, 2 en 4
Dankgebed en voorbede
Collecte
Elb lied 346
Zegen

Print Friendly, PDF & Email

Liturgie avonddienst 23 sept – wijk 1 – Dorpskerk

Liturgie voor de avonddienst van zondag 23 september in de Dorpskerk met ds. D.E. van Dorsten uit Gouda.

 

Psalm 116: 1, 2 en 3
Stil gebed
Votum en Groet
Elb lied 327A
Gebed om de verlichting met de Heilige Geest
Schriftlezingen Numeri 20: 2-13
Psalm 78: 1, 2 en 3
Schriftlezing 1 Kor. 10: 1-13
Psalm 78: 6, 8 en 9
Prediking
Geloofsbelijdenis
Elb lied 275: 1 en 4
Dankgebed en voorbeden
Collecten
Gezang 300: 1 en 6
Zending en zegen, beantwoord met Gezang 456: 3

Print Friendly, PDF & Email