Liturgie morgendienst 29 apr – wijk 1 – Dorpskerk

Liturgie voor de morgendienst van zondag 29 april in de Dorpskerk met ds. C. Hendriksen. In deze dienst zal de Heilige Doop bediend worden.

 

Psalm 105: 2, 5

Stil gebed

Bemoediging en Groet

Elb lied 218

Lezing van het doopformulier

Doopgebed

Doopvragen en doopbeloften

Weerklank lied 610: 1, 2, 4

Gesprekje met de kinderen

Elb lied 278: 1

Bediening van de Heilige Doop

Toezingen: psalm 134: 3

Petra zingt: ‘Ik bid dat God jou zegent’ (opw. 740)

Dankgebed voor de doop en gebed om de opening van het Woord

Weerklank lied 361: 3, 4

Schriftlezing: Handelingen 8  26 – 39 (HSV)

Gezang 454: 4

Verkondiging

Gezang 314: 1, 3

Dankgebed

Kinderen komen terug van de kindernevendienst, gedichtje

Collecten

Elb lied 186a

Zegen

Beantwoording                      gezang 456: 3

 

In verbondenheid met ons koningshuis, zingen wij gezang 411, het Wilhelmus: 1, 6

Print Friendly, PDF & Email

Liturgie avonddienst 29 apr – wijk 1 – Biesboschkerk

Liturgie voor de avonddienst van zondag 29 april in de Biesboschkerk met ds. J. Smit uit Katwijk aan Zee.

 

Psalm 136: 3, 4 en 8

Psalm 138: 1

Geloofsbelijdenis

Elb Lied 364

Gebed om schuldvergeving en om verlichting met de Heilige Geest

Schriftlezing: Romeinen 12

Psalm 86: 4, 5 en 7

Preek. Tekst: Romeinen 12: 1 en 2

Gezang 437

Dankgebed en voorbeden

Collecten

Elb Lied 246

Zegen beantwoord met Gezang 456: 3

Print Friendly, PDF & Email