Informatie bevestigings- en intrededienst proponent G.R.G. van der Neut (wijk 1)

Met blijdschap en met grote dankbaarheid mochten we op woensdag 21 maart het bericht ontvangen dat proponent Van der Neut het beroep, dat door wijk 1 op hem was uitgebracht, heeft aangenomen. Hierdoor is er een einde gekomen aan de lange vacaturetijd. Medio juni hoopt hij met zijn gezin te verhuizen naar Werkendam. Op zondag 1 juli zal de bevestigings- en intrededienst worden gehouden. De bevestigingsdienst zal ’s morgens om 10.00 uur plaatsvinden en de intrededienst ’s middags om 14.30 uur. Proponent Van der Neut is dan officieel predikant hier in Werkendam. We hopen en bidden dat proponent Van der Neut onze gemeente tot zegen mag zijn en dat wij op een goede en vruchtbare wijze met elkaar mogen en kunnen samenwerken, tot opbouw van Gods Koninkrijk en tot zegen van de mensen om ons heen. Wilt u de komende tijd, die veel verandering voor hen zal teweegbrengen, biddend om het gezin Van der Neut heen staan?!

De kerkenraad wijkgemeente 1

Print Friendly, PDF & Email

Versterking gezocht voor ‘beamer team’

Al enige tijd zijn de TV-schermen in de Biesboschkerk in gebruik tijdens de dienst bij wijk 1, dit is erg prettig. Al veel mensen vertrouwen hierop en hebben geen liedboekjes of Bijbel meer bij zich. Het is dus erg belangrijk dat er wekelijks mensen zijn die dit verzorgen. Martin van Aken en Kees van der Stelt verzorgen wekelijks deze projectie op de schermen. Zij zoeken nog mensen die hen kunnen ondersteunen als zij zelf een keer niet kunnen. Zij zouden met jouw , of uw aanmelding erg geholpen zijn. Wil jij, of wilt u hen helpen? Stuur een e-mail met je gegevens naar Kees van der Stelt keesvdstelt@gmail.com.
Alvast hartelijk dank!

 

Print Friendly, PDF & Email

OPEN KOFFIEMORGEN ~ 28 maart ~

 OPEN KOFFIEMORGEN

Op woensdag 28 maart wordt in De Bron, Kerkstraat 3 in Werkendam, weer de jaarlijkse Open Koffiemorgen gehouden.

Spreekster is Margriet van der Kooi, het thema is ‘Als kinderen andere wegen gaan’. Dit is ook de titel van een boek dat Margriet schreef samen met dr. Wim ter Horst.

Nogal wat jongeren verdwijnen uit de kerk en hun ouders vragen zich af wat zij verkeerd hebben gedaan. De jongeren van nu maken kennis met heel andere horizonten dan hun (groot)ouders. Er is een enorm aanbod aan gedachten, opvattingen, leefstijlen en muziekculturen. Dat geldt ook voor geloof en levensoriëntatie. De vanzelfsprekendheid om het spoor van de ouders te volgen is weggesijpeld. Margriet gaat hier deze morgen dieper op in.

Boekhandel De Angelot is aanwezig met een boekentafel. De morgen wordt muzikaal omlijst door Marleen Paans-van Berchum op de harp en ook zal er samenzang zijn, die wordt begeleid door Cees Ippel op het orgel.

Komt u ook? 
We beginnen om 09.30 uur en eindigen om 11.30 uur. Om 9.00 uur staat de koffie al klaar. De toegang is gratis en er is oppas voor de kinderen aanwezig. Neem gezellig een vriendin of buurvrouw mee! U bent van harte uitgenodigd!

Print Friendly, PDF & Email

Weerklank en TweeKlank

Wist u / jij dat steeds de nieuwste uitgave van Weerklank en Tweeklank op onze website staan?

Weerklank is een uitgave van Wijk-1 en verschijnt elke veertien dagen.
zie webpagina: Wijk-1/Weerklank

TweeKlank is een uitgave van Wijk-2 en verschijnt om de drie maanden.
zie webpagina: Wijk-2/Tweeklank

 Van Weerklank en Tweeklank staan ook eerdere uitgaven op de website!
Om nog eens terug te bladeren!


Beide uitgaven van harte aanbevolen!

Print Friendly, PDF & Email

Knutselavond voor vrouwen

Op D.V. 30 maart is er weer een knutselavond in ‘De Bron’.
Vanaf kwart voor 8 zijn alle vrouwen van harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen.
Knutselen, gesprekken en gezelligheid staan hier dan ook centraal.
Uiteraard zijn de buurvrouwen en vriendinnen ook welkom.
Geef u zich snel op?!

Via onderstaande link kunt u het formulier uitprinten en invullen.
Het formulier kan in beide kerken worden ingeleverd of via werkendam@live.nl

Formulier opgave voor Knutselavond

 

Print Friendly, PDF & Email

Artios bijbelschool in Werkendam

In het nieuwe seizoen 2017 wordt opnieuw een Bijbelschool gehouden in onze Gemeente.

De vorige cursus is enthousiast ontvangen en willen daarom ook jullie weer van harte welkom heten tijdens 9 interactieve en gezellige bijeenkomsten.

Even voorstellen: Wat is Artios?

Artios betekent ‘Goed toegerust’. Stichting Artios wil inspirerende bijbelstudie stimuleren, onder andere door de volgende activiteiten:

Een deeltijd bijbelschool met modules van 9 avonden over (een deel van) een bijbelboek. Elke avond bestaat uit een deel bijbelstudie en een deel toerusting, die gericht kan zijn op achtergronden bij de Bijbel, hermeneutiek of bijbelstudievaardigheden. De lessen worden gegeven door ervaren docenten, de heer Age Romkes en enkele gastdocenten uit onze regio.

De methode die gehanteerd wordt is die van ‘Ontdekkend bijbellezen’.

Dat houdt kort in:

  1. Wat staat er precies? (observatie)
  2. Wat betekende dit voor de lezer van toen? (interpretatie)
  3. Wat betekent het voor de lezer van nu? (toepassing)

Dit jaar gaan we het Bijbelboek Efeze bestuderen. Een inspirerend deel van de Bijbel.

De cursus zal gehouden worden op 9 woensdagavonden van januari 2017 tot mei 2017.

De introductieavond , die vooraf gaat aan de cursus is vrij te bezoeken. Deze is op woensdag 18 januari inloop om half 8 en we starten om 19:45 in de Biesboschkerk te Werkendam, Richter 91.

U kunt dan meer horen over de inhoud van de cursus en de methode van studie.

Wilt u hier meer van weten? Wees dan van harte welkom.

Print Friendly, PDF & Email

Wijk-1 brengt beroep uit op ds. R.J. Kranen uit Vriezenveen

In de kerkenraadsvergadering van 9 november is op advies van de beroepingscommissie unaniem besloten een beroep  uit te brengen op ds. R.J. Kranen uit Vriezenveen. Diezelfde avond heeft de Algemene kerkenraad met het beroep ingestemd.

De kerkenraad deelt u mee dat er geen bezwaren zijn binnengekomen tegen de gevolgde procedure in de voorbereiding op het beroep op ds. R.J. Kranen uit Vriezenveen. Op zaterdag 19 november zal daarom officieel het beroep op hem worden uitgebracht. Op woensdag 23 november  zal  de kennismakingsbijeenkomst met ds R.J. Kranen en zijn vrouw plaatsvinden. De kennismakingsavond begint om 19.30 uur en wordt gehouden in de Biesboschkerk.  Een ieder wordt van harte uitgenodigd om bij deze kennismakingsavond aanwezig te zijn.

Op DV zondagmorgen 4 december om 10.00 uur zal ds. R.J. Kranen voorgaan in de Biesboschkerk.

Uiterlijk zaterdag 10 december dient ds. R.J. Kranen zijn beslissing kenbaar te maken.  Wij vragen u dominee en mevrouw Kranen en het uitgebrachte beroep te gedenken in uw persoonlijk gebed.

Print Friendly, PDF & Email