Belijdeniscatechese-W2

Belijdeniscatechisatie

Vaak zijn we goed in het bedenken van redenen om toch (nog) niet de belijdeniscatechisatie te gaan volgen. Graag noem ik nu drie redenen die je willen aansporen om juist wél de belijdeniscatechese te gaan volgen en wellicht t.z.t. openbare belijdenis af te leggen.

Ten eerste: onze zonden zijn geen belemmering tot het doen van belijdenis, eerder een aansporing om ons leven nu eindelijk eens aan Zijn voeten neer te leggen.

Ten tweede: (nog) geen belijdenis doen, is óók een keuze. Nee zeggen tegen de HEERE is immers een ja tegen de wereld.

Ten derde: wie in deze worsteling bidt tot de HEERE welke weg hij of zij hierin moet gaan, weet toch diep in zijn of haar hart allang wat de HEERE wil, namelijk dat zij die geroepen worden ook dáádwerkelijk komen! Lees in alle rust par. 8 van de Dordtse Leerregels, hoofdstuk 3-4.

Hopelijk mag het bovenstaande je helpen bij je overwegingen rondom het volgen van de belijdeniscatechisatie.

Ds. Van de Ruitenbeek uit Dussen in de vacaturetijd de belijdeniscatechese verzorgen. Overweegt u / overweeg jij om belijdeniscatechese te volgen? Stuur dan een mail naar de dominee, of bel hem op. In overleg met de groep zoeken we een geschikte avond en locatie(s). Het emailadres van ds. Van de Ruitenbeek is: dominee@hervormddussen-hank.nl en het telefoonnummer is 0416-391465.

 

Print Friendly, PDF & Email