Collecte doel

Zondag 22 juli 2018
De collecte tijdens deze diensten heeft als doel: Dorcas en dan in het bijzonder de adoptie van de drie grannys door de diaconie. Dorcas ondersteunt arme, gemarginaliseerde en vergeten groepen mensen, zoals gevangenen, ouderen, minderheden en chronisch zieken in Rusland. Elke week zijn er bijeenkomsten in de kerk en op speciale dagen. Ouderen die slecht ter been zijn worden door vrijwilligers van de kerk thuis bezocht. Eens per jaar ondergaan de ouderen een medisch onderzoek en indien nodig wordt er geld voor medicijnen verstrekt. De doelgroep betreft mensen van 65 jaar en ouder die niet meer in staat zijn in hun eigen levensonderhoud te voorzien. De lokale partnerorganisatie selecteert ouderen die voor deze hulp in aanmerking komen. De ouderen ontvangen maandelijks een voedselpakket dat bestaat uit onder meer meel, olie, zout, suiker, rijst en macaroni. Ook krijgen ze twee keer per jaar kleding, schoenen, verzorgingsproducten, dekens, linnengoed, huishoudelijke benodigdheden (afhankelijk van wat zij nodig hebben), en brandhout in de winter.

Van harte bij u aanbevolen.

Zondag 29 juli 2018
De collecten tijdens deze diensten zijn bestemd voor in wijk 1: Hervormde vrouwendienst en in wijk 2 voor het ouderenwerk. Door mee te leven met ouderen en zieken enz. wordt het gemeentegevoel versterkt en een stuk eenzaamheid weggenomen.

Van harte bij u aanbevolen.

Zondag 5 augustus 2018
De collecte tijdens deze is bestemd voor Stichting Vrienden van de Hoop.

Stichting Vrienden van De Hoop coördineert de fondsenwerving voor Stichting De Hoop, Chris, Horeb, CPC, Stichting De Ommekeer Maastricht, Stichting Krusada en Kinderdorp Hebron.
Deze instellingen bieden preventie en hulpverlening (psychische – en verslavingszorg) aan kinderen, tieners, jongeren en volwassen. Voornamelijk zijn we werkzaam in Nederland en op de Nederlandse Antillen.De hulpverlening is Bijbels gefundeerd. Naast de hulpvrager zijn we gericht op de omgeving (familie, partner, gezin en kinderen).

 Van harte bij u aanbevolen.

Zondag 12 augustus 2018
De collecte tijdens deze diensten zijn bestemd voor Stichting Siriz.

Siriz is de specialist bij onbedoelde zwangerschap. Wij bieden preventie, ondersteuning en zorg. Door middel van voorlichting onder jongeren willen we het aantal onbedoelde zwangerschappen in Nederland terugdringen. Daarnaast verlenen wij kortdurende en langdurende psychosociale hulp aan vrouwen en mannen die te maken krijgen met een onbedoelde zwangerschap. Tevens bieden wij opvang aan zwangere vrouwen zonder woonplek die intensieve begeleiding nodig hebben als voorbereiding op het moederschap op jonge leeftijd. Wij werken in heel Nederland met 45 beroepskrachten en 120 opgeleide vrijwilligers. Siriz is opgericht in september 2010 en komt voort uit de VBOK.

Van harte bij u aanbevolen.

Zondag 19 augustus 2018
De collecte tijdens deze diensten zijn bestemd voor Stichting Tienerfriends.

In 1995 is vanuit verschillende kerken in het Land van Heusden en Altena het initiatief genomen om regionale tieneravonden te organiseren onder de naam Tienerfriends. Door middel van activiteiten willen ze tieners en jongeren helpen om hun vertrouwen te stellen op Jezus Christus en Hem beter te leren kennen. Verder proberen ze het contact tussen de tieners en jongeren in onze streek te bevorderen, dit door samen dingen te doen en elkaar te ontmoeten. Zij hopen dat hierdoor vriendschappen ontstaan en dat de tieners en jongeren zich bemoedigd voelen in hun geloof juist door die contacten en vriendschappen. Het ondersteunen van plaatselijke gemeenten en kerken is vanaf het begin erg belangrijk geweest. Als stichtingsbestuur zijn zij er van overtuigd dat de verantwoordelijkheid en het eerste initiatief voor tiener en jongerenwerk bij de plaatselijke gemeenten ligt. Als stichting willen we ondersteunend werken voor de verschillende gemeenten in onze regio.

Van harte bij u aanbevolen.

 

Print Friendly, PDF & Email