Wijkindeling-w1

Sectie 1 | Ouderling T. Vos, tel. 0183-503228 (c.vos.kooistra@hotmail.com)

Aalscholverstraat
Eendepad
Ganzepad
Smientpad

Wilgenlaan
Pijlstaartpad
v Randwijklaan
Laantje

Snellenweer Zaagbekstraat
Van Tienhoven van den Bogaardstraat

Vissersdijk
Pauwelsweer

Talingpad        

Sectie  2 | Vacant | Waarneming door J.O. de Smit, tel. 0183-503945 (jodesmit@hotmail.com)

d’Altenaer
De Erker
Vervoornestraat
Inclusief de vanuit naburige gemeenten geperforeerde gemeenteleden

Bruigomstraat
Kerkstraat
Voorstevliet

Elzengriend
L. Verdoornstraat

Sectie  3 | Ouderling J.O. de Smit  tel. 0183-503945 (jodesmit@hotmail.com)

Hofstee
de Kooi
Spijksweer
Wierinxwal

Kappenwaard
Nonnenweer

Tuinstraat

Kerckekamp
Reeweg
Wielstraat

 

 Sectie 4 | VacantWaarneming door J.O. de Smit, tel. 0183-503945 (jodesmit@hotmail.com)

Almsvoet
De Graaff
Sportlaan

Bentlaken

Loonsweer Voetweyde
Floreffestraat Raadhuisplein

Raadhuislaan
incl. Goezate

Wittingsweer
Zandwei

 Sectie 5 Vacant | Waarneming door J.O. de Smit, tel. 0183-503945 (jodesmit@hotmail.com)

Achtervliet
Gr. v. Hornelaan
Sluijterstraat

Werkina
Eemkerck

Postelstraat
Eemsteyn

 Sectie 6 | Ouderling B. van den Heuvel  tel. 0183-502774  (b.v.d.heuvel@solcon.nl)

Akkerwinde
Ereprijs

Klaver
Zilverschoon

Bereklauw
Kamille
Papaver

‘t Eiland
Klaproos
Weegbree

 

 Sectie 7 | Ouderlingen J.O. de Smit en  C. Sterkenburg tel. 0183-503868
                (c.sterkenburg2@kpnplanet.nl)

Amerscamp
Gr. Waardweg
Lijnbaan
Biesbosch
Heuveltje
Merwestraat
Calandstraat
Kraijenhofstraat
Wilsesteeg

Biesboschhaven-Z
Hofje                   Middelwaard
Ir. Blankenstraat Keizerstraat
Plein
Gedempte Haven
Leemansstraat

Boterstraat
Koningssteeg
Slikstraat
Bruningsstraat
Koppenhof
Steurgat
Ir. Lelystraat
Jannezand (Hank)

 

 Sectie 8 | Vacant | Waarneming door J.O. de Smit, tel. 0183-503945 (jodesmit@hotmail.com)

Bakkerskilstraat
A. v.Drielstraat
Molenplein
Bergseveld
Burchtstraat      

Havenstraat
J.C. Pieckstraat
Beukenkampstraat
Van Heldenstraat
Kanaalstraat

K.v.d.Sandestraat
De Burcht
Hooftlanden
Sigmondstraat               

 

 Sectie 9 | Vacant | Waarneming door Ouderling B. van den Heuvel  tel. 0183-502774
 .                               (b.v.d.heuvel@solcon.nl)

Pr. Clausplein Oud Sas Wederik
Duizendblad
Nieuweweg

Sasdijk
L.v.Welgelegen
Langesteeg
Speenkruid

Sluisstraat
Zagerij
Lantaarnstraat
Zevenhuizen             

 

 Sectie 10 | Vacant | Waarneming door J.O. de Smit, tel. 0183-503945 (jodesmit@hotmail.com)

Biezengors
Buitenlaag
Kruisstraat
Sleeuwijksedijk
Binnengriend
Bladriet
Koelemaaier
Vijcie
Buitenlaag

Lozestoep Stormrand Monnikenhoef
Drogegriend Reegreppel
Wiepstelling
Werkensedijk
Rijshaak
Vlet 

Vloedanker
De Hoef
Richter

Rijshaak
Hoogstraat
Rietheuvel
Korte Gang
Schans


WIJKTEAMS

Waarom wijkteams?
De kerkenraad van wijk 1 heeft besloten om te gaan werken met wijkteams. Thans is er één team actief binnen de wijkgemeente. Het uiteindelijke doel is om met vijf wijkteams te gaan werken waarbinnen alle tien “oude” wijken zijn ondergebracht.
De redenen om te gaan werken met wijkteams zijn de volgende:
–    er is een veelheid van werkzaamheden die vrijwel niet door één ouderling
is uit te voeren;
–    het maken van afspraken voor huisbezoeken wordt steeds moeilijker (afspraken worden vaak afgezegd en op bepaalde adressen is men soms helemaal niet meer welkom);
–    het ontstaan van demotivatie vanwege het aanbodgericht werken;
–    door deze werkwijze komt men vaak niet toe aan de pastorale zorg van gemeenteleden die dit echt nodig hebben;
–    het in het gedrang komen van de evangelieverkondigingen;
–    betere afstemming van knelpunten en samenwerking met andere wijkorganen, zoals diaconie, evangelisatiecommissie, Diaconale Pastorale Werkgroep (D.P.W.) en Hervormde Vrouwendienst.
 
In het wijkteam werken niet alleen bezoekbroeders, maar ook bezoekzusters. Het wijkteam werkt onder verantwoordelijkheid van de wijkkerkenraad. Deze heeft ook een precieze taakomschrijving vastgesteld. Het merendeel van het pastorale bezoekwerk valt onder de verantwoordelijkheid van het wijkteam. Het team zelf kan bijvoorbeeld door het volgen van cursussen haar kennis en vaardigheden vergroten.
 
Een wijkteam bestaat uit de volgende personen:
De wijkouderling, een diaken, bezoekbroeder(s), bezoekzuster(s), vertegenwoordigers van de D.P.W., evangelisatiecommissie, Hervormde Vrouwendienst en een activiteitencoördinator.
 
De doelen die een wijkteam nastreeft kunnen als volgt worden samengevat:
–    primair het verlenen van pastorale zorg en secundair de evangelieverkondiging in de betreffende wijk,
–    er wordt vraaggericht gewerkt in plaats van aanbodgericht,
–    eerder onderkennen waar diaconale hulp nodig is,
–    in staat zijn gemeenteleden breed te informeren,
–    bevorderen van eenheid binnen de gemeente, bijvoorbeeld door het organiseren van bepaalde activiteiten,
–    verlagen van drempels,
–    ontlasting werkzaamheden kerkenraad en ouderlingen zodat zij zich meer kunnen toeleggen op het in geestelijke zin leiding geven aan de gemeente.
 
Als u nog vragen heeft over de werkwijze of werkzaamheden van de teams kunt u contact opnemen met de scriba.

 

 

Print Friendly, PDF & Email