zending-w2

De zendingscommissie is voor de kerkenraad een orgaan van bijstand. Haar opdracht is om in de gemeente het zendingswerk in zijn geheel en in het bijzonder het werk van de Gereformeerde Zendingsbond (GZB) en de Inwendige Zendingsbond (IZB) bekendheid en inhoud te geven. Zij doet dit o.a. door middel van het werven van leden voor beide zendingsbonden, het houden van zendingscollecten, de verkoop van oliebollen op de eerste vrijdag van de maand maart en november, het organiseren van een jaarlijkse actiedag voor de zending, de verkoop van de zendingskalender en het tweejaarlijks organiseren van een zendingsavond.

Zendingswinkel

Aan de Calandstraat 3 heeft de zendingscommissie een zendingswinkel waar elke zaterdagmorgen van 09.00 tot 12.00 uur tweedehands goederen worden verkocht. De goederen, mits in goede staat en daardoor in de winkel verkoopbaar, worden door medewerkers van de zendingscommissie, aangevuld met vele vrijwilligers, elke zaterdagmorgen opgehaald. Goederen afgeven bij de winkel kan eveneens iedere zaterdagmorgen. Aanmelding voor het ophalen van de goederen kan bij Isaäc Lakerveld, telefoon 0654357379

keet102.jpg

Zendingswinkel Callandstraat.

Zendingscommissie met Gerry en Hans Kasbergen.

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email