Meditatie: VERVULLING MET DE GEEST

VERVULLING MET DE GEEST

En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest…
Handeling 2: 4

Pinksteren is het feest van de vervulling. Bij herhaling komen we het woord ‘vervullen’ tegen in dit hoofdstuk. De dag van het Pinksterfeest werd vervuld; het huis waar de discipelen bijeen waren, werd vervuld en tenslotte werden ook zijzelf vervuld met de Heilige Geest. Wat betekent dat nu precies? Het woord kan ons misschien op een dwaalspoor brengen. Bij vervullen denken we al gauw aan het volgieten van iets. Zoals je een glas helemaal tot aan de rand kunt laten vollopen met water. Zou het zo ook zijn met de Heilige geest? Toch niet!

In de Bijbel heeft vervullen te maken met: door iets beheerst worden, je er helemaal door laten leiden. In ons dagelijks spraakgebruik kennen wij dat trouwens ook wel. Een kind kan zo in de weer zijn met de komende verjaardag, dat het nergens anders meer aan denkt of over praat. Het is er helemaal vol van, zeggen we dan.
Wie vervuld raakt van de Geest van Pinksteren, wordt door die geest ook totaal in beslag genomen. Ons hele doen en laten, ons denken en spreken wordt er door bestempeld.

Het spreekt overigens niet vanzelf, dat het zo is in ons leven. Laten we eerlijk zijn. Van huis uit zijn we vol van heel andere dingen. Paulus waarschuwt ergens dat we niet vervuld mogen zijn van sterke drank (Ef. 5: 18). Die vermaning is nog altijd actueel. Hoewel het ook iets anders kan zijn, wat ons beheerst. Zo gemakkelijk draait alles om het hebben van mooie dingen en het genieten van onze liefhebberijen.

Vroeg of laat zullen we evenwel ontdekken dat al die zaken zeepbellen zijn, die uit elkaar spatten. Je houdt er niets aan over. Geen houvast, geen grond onder de voeten. We hebben de vervulling met de Heilige Geest nodig.

Eenmaal is die Geest uitgestort op de gemeente van Christus. Dat was het unieke en onherhaalbare gebeuren van Pinksteren. Maar nog altijd wil de Heilige Geest zijn intrek nemen in mensenharten en mensenlevens. Weet u wanneer? Waar ootmoedig gebeden wordt: ‘O Heilige Geest, kom tot uw heerschappij. Schenk een herleving en begin bij mij’.

VDM

Bron:
Dagboek: Gods weg met mensen.
(dr. M. van Campen)
www.boekencentrum.nl

Print Friendly, PDF & Email