Parkeren naast ‘De Bron’

Parkeren naast de Bron

Regelmatig parkeren kerkgangers, tijdens de diensten, hun auto op het parkeerterrein achter het appartementengebouw (het voormalige postkantoor) naast ‘De Bron’.

Dit is privé terrein en behoort bij het appartementengebouw.

Het is niet toegestaan dat kerkgangers hun auto daar parkeren en dit geldt ook voor de inrit. Aan de poort hangt een rood bordje waarop aangegeven staat dat dit privé terrein is.

Dus, het vriendelijke, doch dringende verzoek uw auto daar niet te parkeren!

Hartelijk dank voor uw medewerking.

Het college van kerkrentmeesters.

Print Friendly, PDF & Email