Meditatie: Herkenning

Herkenning

De discipel dan, dien Jezus liefhad, zeide tot Petrus: Het is de Heere!….Johannes 21 : 7

Wanneer kwamen de discipelen erachter dat het hun Meester was die daar op de oever stond? Nadat ze op zijn bevel het net hadden uitgeworpen aan de rechterzijde en het wonder van die kolossale visvangst gebeurd was.

Vandaag is het niet anders. Veel jonge mensen zitten met de vraag naar de aanwezigheid van Jezus. Ze voelen zich even ontredderd en verlaten als de discipelen na Pasen. Hij lijkt zo onherkenbaar, zo ver en vaag temidden van het gebeuren in deze wereld en in hun eigen leven. Waar is Hij toch? Waar vind ik Hem?

Het antwoord is klip en klaar: waar ik het leer wagen met zijn Woord alleen. Dan kan er heel wat zijn dat we met ons verstand niet klein kunnen krijgen. Veel van wat de Bijbel zegt, lijkt haaks te staan op alles wat onze ogen zien. Even onlogisch en onwezenlijk als de opdracht om het net aan de rechterzijde uit te werpen. Waar het roer zit! Zoiets deed een visser niet. Dat druiste in tegen alle visserslatijn.

En toch…

Wie op het Woord verstandig acht geeft, zal het goede vinden. Die vindt Jezus zelf. De levende Heere. De Kurios, die alle macht heeft in hemel en op aarde. En in Hem alles wat nodig is voor leven en sterven. Vergeving van zonden. Vrede voor het hart. Vernieuwing van het leven. Verwachting voor de toekomst.

‘Het is de Heere’. Machtige ontdekking. Dat zal de één sneller zien dan de ander. Johannes herkent Hem het eerst. Zelfs Petrus, die altijd vooraan stond en voorop ging, heeft langer tijd nodig. Dat is geen toeval. Johannes, de man van de intuïtie, de discipel die door de dingen heen ziet (Johannes 20 : 8). Herkende hij zijn Meester aan de wonderlijke verbinding van bevel en belofte? Die twee gaan bij Jezus immers altijd samen. Alle mogelijke tirannen en heersers zeggen: ‘Je moet dit en je zult dat’.

Maar bij Jezus is het: ‘Werpt het net aan de rechterzijde en u zult vinden. Bidt en u zult gegeven worden. Klopt en u zult worden opengedaan. Hoort en uw ziel zal leven’.

Wie daarop let, herkent Hem. En wie Hem gevonden heeft, zal ook graag anderen erop wijzen: ‘Zie toch, het is de Heere’.

VDM

Bron:
Dagboek: Gods weg met mensen.
(dr. M. van Campen / ds. L. van Wingerden)
www.boekencentrum.nl

Print Friendly, PDF & Email