Meditatie: Vakantie!?

“Ik zeg dit niet alsof het Woord van God vervallen is.”   (Romeinen 9: 6)

Het Woord van God is onze enige houvast in deze woelige tijd. We horen van aardverschuivingen, zware regenval en bosbranden. De economische crisis treft juist die mensen die het al zwaar hebben. Waar moet je nu rust vinden voor je ziel?
Velen zoeken de rust in hun vakantie, ze hebben lang gespaard om die verre reis te maken. Ze denken dat ze rust vinden in Turkije of Egypte, als het maar ver genoeg is.
Toch is het maar rust voor even. Thuis gekomen komt alles weer op je af; de rekeningen liggen op de mat, de problemen komen weer in alle hevigheid op je pad.
Vakantie vieren is voor velen een ‘schijnrust’, een zoeken naar een ‘kick’ die eventjes duurt, een zoeken naar afleiding.
Er is niets op tegen om op vakantie te gaan, het kan de nodige rust geven. Maar de echte rust is alleen te vinden in het Woord van God, in Jezus.

‘Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven. Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel; want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.’  (Mattheüs 11: 28-30)

Echte rust is alleen bij Hem te vinden!
Er zijn ook mensen die op vakantie gaan en rust nemen van de dienst aan God.
In de vakantie nemen ze het niet zo nauw met Zijn regels en van bidden en Bijbel lezen komt niet zo veel; ‘dat komt na de vakantie wel weer’.
Dat is pas echte ‘schijnrust’. Een vakantie is zo weer voorbij en al gauw een herinnering die nog bestaat in foto’s of video’s.
Maar het Woord van God houdt altijd stand, houdt voor eeuwig zijn waarde!
Daarom; ook in de vakantie is het goed om Zijn Woord te lezen en te overdenken, en niet alleen op de zondag.
Gods Woord kan u kracht geven in moeilijke tijden,
Gods Woord geeft u echte rust.

Print Friendly, PDF & Email