ONDERHOUD GEBOUWEN

Collecte: Onderhoud gebouwen 

Regelmatig wordt aan het College van Kerkrentmeesters gevraagd waarom de derde collecte steeds is bestemd voor onderhoud gebouwen.

Wel…weet u/jij dat de jaarlijkse opbrengst van deze collectes hard nodig is om te zorgen dat de beide kerken, de twee Pastorieën en ‘de Bron’ in een goede staat blijven. Naast de jaarlijkse vaste lasten worden er jaarlijks in en rondom de vijf gebouwen het nodige onderhoud, reparaties en vervangingswerkzaamheden uitgevoerd. 

Voorbeeld: dit jaar is in de kerkzaal van de Biesboschkerk de gehele dakconstructie, inclusief orgel en klankbord, schoongemaakt. Zijn de strippen tussen de plafondplaten, waarvan een aantal los kwamen, allemaal opnieuw vastgezet. Ook zijn alle lampen en de defecte noodverlichting vervangen. 

In de Dorpskerk is in de grote zaal het plafond, inclusief verlichting, vervangen. Het schilderwerk van de wanden en deuren wordt eerdaags uitgevoerd. Ook komen er nieuwe stoelen. De tafelbladen zijn al in 2014 vernieuwd. 

In de kleine zaal en de beneden-hal is eveneens een nieuw plafond aangebracht en in de kerkzaal zal door een schildersbedrijf alle raamkozijnen aan de binnenzijde worden geschilderd. 

Tenslotte zal in het najaar in de beide kerken en in ‘ de Bron’ de noodverlichting en de bewijzering voor de vluchtwegen met vluchtplan worden vervangen en aangepast aan de nu geldende eisen voor gebruik openbare gebouwen. 

Hopelijk mag deze korte weergave u/jou overtuigen dat wij niet voor niets wekelijks deze collecte houden en volledig gebruiken om een groot deel van alle kosten daarmee te financieren. 

Het College van Kerkrentmeesters

Print Friendly, PDF & Email