Meditatie: Hinken op twee gedachten

Hinken op twee gedachten

Toen kwam Elia naar voren, bij heel het volk, en zei: Hoelang hinkt u nog op twee gedachten?……(1 Koningen 18:21a)

Elia’s vraag aan Israël is een haarscherpe diagnose. Het volk hinkt op twee gedachten. Eigenlijk: gaat aan twee kanten mank. Israël maakt een zigzag beweging tussen God en Baäl. Terwijl de Heere een rechte lijn van haar vraagt. Een leven waarin Hij de Enige voor zijn volk is. Baäl heeft een sterke zuigkracht. Je kunt je in zijn dienst uitleven. Seksuele uitspattingen zijn meer regel dan uitzondering.

Het geraffineerde is dat de Baälcultus in de dienst van de Heere wordt ingebouwd. Een list van de boze. We behoeven van de duivel echt niet te breken met de levende God. Als we naast Hem maar ruimte geven aan de afgoden.

Wat is er ook nu veel gezig-zag. Juist binnen de gemeente. Tussen de zondag en de maandag bijvoorbeeld. Op de dag des Heeren meelevend. Maar in de week vind je er weinig van terug. Of enerzijds ons heil bij de Heere zoeken. Maar anderzijds op onze eigen inspanningen vertrouwen.

Of een weg zoeken tussen de brede en smalle in en ondertussen noch tegen nog van harte voor Christus zijn. Een zondige onbeslistheid. Vergeet u niet: halfslachtigheid is een invalspoort voor de boze. Daar wordt de kerk van binnenuit door uitgehold. Gezinnen glijden weg. En het geloofsleven verliest zijn kracht.

Elia vraagt: ‘Hoe lang moet dat nog door gaan?’
Daar zit iets van een ultimatum in. Maken we daar ernst mee? We kunnen niet aan het hinken blijven. De Heere neemt dat niet. Elia zet de zaak op scherp.

‘Hoe lang….?’
Deze vraag is een scherpe pijl die de Geest doet doorstoten in ons hart. Valt u er voor? Juist het geloof wordt door deze vraag gevloerd. Eens en steeds weer opnieuw. Als u dan maar met uw nood vlucht naar Christus, die nooit heeft gehinkt, maar zijn Vader diende met een ongedeeld hart.

Hij doet u van harte kiezen tegen Baäl en voor de Heere.

VDM

Bron:
Dagboek: Gods weg met mensen.
(drs. M. van Campen /ds. J.C. Schuurman)
www.boekencentrum.nl

 

Print Friendly, PDF & Email