Start budgetcursus “Rondkomen met Inkomen”.

Start budgetcursus “Rondkomen met Inkomen”.
De termen crisis en bezuinigingen klinken velen niet onbekend in de oren. In de media zijn deze zaken het gesprek van de dag. Voor wie zelf het effect van deze crisis en bezuinigingen merkt en dat ook gevolgen heeft voor de eigen financiële situatie, biedt Trema Welzijn in Nieuwendijk een gratis budgetcursus aan.

In de gratis budgetcursus leren de deelnemers hoe zij een overzicht kunnen maken van hun maandelijkse inkomsten en uitgaven en worden tips en trucs aangereikt om zich aan dit overzicht te houden. Ook krijgen mensen meer inzicht in regelingen en voorzieningen en komt het aanpakken en oplossen van financiële problemen aan de orde.

De eerstvolgende cursus start medio september 2015. U kunt zich nu (al) voor deze cursus aanmelden. De cursus vindt wekelijks plaats bij Trema Welzijn in Nieuwendijk (Singel 16d) en bestaat uit zes bijeenkomsten. De cursus is voor u gratis, evenals het cursusmateriaal dat wordt uitgereikt. Deze cursus is toegankelijk voor alle inwoners van de gemeenten Werkendam en Woudrichem. Het is wel belangrijk dat u mee wilt doen in groepsverband en dat u de Nederlandse taal voldoende beheerst. De aangemelde cursisten krijgen voorafgaand aan de cursus een telefonisch intakegesprek. Pas daarna wordt de aanmelding definitief.

Mocht deze cursus voor u op dit moment niet uitkomen maar wilt u toch graag deelnemen, dan kunt zich alvast aanmelden voor één van de cursussen die op een later moment worden aangeboden.

Informatie
Wie meer wil weten, neemt contact op met Marjolein Godefroy, maatschappelijk werker bij Trema Welzijn, 0183-408444 of via Liesbeth Kieboom van de Kredietbank West-Brabant, bereikbaar via telefoonnummer 076-5299441. Mailen mag ook: maatschappelijkwerk@trema.org of preventiekredietbank@breda.nl.

U kunt zich aanmelden via een telefoontje naar Trema Welzijn, 0183-408444 of een mailtje naar marjolein.godefroy@trema.or

Print Friendly, PDF & Email