Is de God van het OT, Dezelfde als de God van het NT

LINK:  Preeksamenvatting: Is-de-God-van-het-OT-Dezelfde-als-de-God-van-het-NT.pdf

LINK: opname kerkdienst op  11 oktober 2015, Biesboschkerk

Voorganger: ds. L. W. den Boer

THEMA: IS DE GOD VAN HET OT DEZELFDE ALS DE GOD VAN HET NT?

Psalm 76: 1 en 4
Votum – Groet
Psalm 9: 1, 16 en 17
Geloofsbelijdenis
Psalm 9: 18
Gebed om de opening van het Woord en de verlichting met de Heilige Geest
Schriftlezing Deut. 20: 16-20; 1 Joh. 4: 7-10; Opb. 19: 11-21
Psalm 7: 4 en 6
Prediking
Psalm 119: 69
Dankgebed en voorbede
Psalm 30: 3
Zegen

Print Friendly, PDF & Email