Herinnering uitloting obligatielening 2005

Herinnering: zesde uitloting obligatielening

In november heeft de zesde uitloting van de obligatielening 2005 plaatsgevonden.
Van de obligaties die verband houden met de door gemeenteleden verstrekte lening zijn de navolgende nummers uitgeloot en nog niet ingeleverd: 

€      50,00 nr.: 1, 8, 13, 20.

€    100,00 nr.: 222, 224, 245, 328, 329, 339.

€    500,00 nr.: 402. 

Het college van kerkrentmeesters verzoekt een ieder vriendelijk de uitgelote obligaties zo spoedig mogelijk te willen retourneren, met vermelding van uw naam en bankrekeningnummer, opdat tot terugbetaling van het geleende bedrag kan worden overgegaan.

De obligaties kunt u inleveren bij de penningmeester: P.C. Heijstek, Sasdijk 26 of opsturen naar: Hervormde Gemeente, Postbus 75, 4250 DB Werkendam. 

Mocht u tot schenking van een uitgelote obligatie willen overgaan, dan kunt u dit kenbaar maken door op de obligatie het woord ‘schenking’ te vermelden.

Het college zal in dat geval een schenkingsbewijs afgeven. 

Voor de verleende financiële steun zeggen wij u allen hartelijk dank. 

Het College van Kerkrentmeesters

 

Print Friendly, PDF & Email