Kerkbalans. Dringend ‘Lopers gevraagd’ Helpt u/jij mee?

Dringend ‘LOPERS’ gevraagd!

In de maand januari wordt van 18 t/m 30 januari de actie Kerkbalans gehouden voor de vrijwillige bijdrage 2016. De enveloppes hiervoor worden door vrijwilligers, de zogenaamde ‘lopers’, rondgebracht en later ook weer opgehaald. Het afgelopen jaar hebben enkele vrijwilligers door leeftijd, ziekte of andere redenen aangegeven dit niet meer te kunnen doen. We danken deze gemeenteleden heel hartelijk voor het werk wat zij vaak vele jaren hebben gedaan.

Van harte hopen en rekenen wij erop dat alle overige ‘lopers’ zich opnieuw voor deze actie willen inzetten. Daarnaast zijn we op zoek naar gemeenteleden die ook willen meehelpen met deze, voor onze kerk, zo belangrijke actie.

Hoe meer aanmeldingen, hoe kleiner het aantal adressen voor de overige ‘lopers’. Opgeven kan via onze email of bij één van de acht ouderling-kerkrentmeesters.

WILT U / JIJ MEEHELPEN !?!

Bij voorbaat hartelijk dank. 

College van Kerkrentmeesters
kerkrentmeester@hervormdegemeentewerkendam.nl

Print Friendly, PDF & Email