Kerstactie.

Kerstactie.
Allen, die hebben meegewerkt, in wat voor vorm ook, aan de kerstactie van de diaconie, op donderdag 17 en vrijdag 18 december j.l., worden hartelijk dankgezegd. Tijdens en voor de kerstactie van de diaconie ontvingen we enige giften. Ook daarvoor hartelijk dank.

Print Friendly, PDF & Email