Meditatie: een veilige woning

EEN VEILIGE WONING

De eeuwige God is voor u een woning… Deuteronomium 33 : 27

Van echte woningnood is in ons land amper sprake meer. Gelukkig maar! Toch moeten jonge stellen soms lang zoeken, eer ze een geschikt huis vinden. Een goede woning is veel waard. In het eigen huis is geborgenheid. Het maakt een groot verschil, waar je vertoeft bij een onweersbui, buiten in het open veld of bij de kachel in je eigen woning.

Geloof maar dat de Israëlieten ernaar uitgezien hebben. Na het jarenlange zwerven door de woestijn, verlangden ze hevig naar een vaste verblijfplaats en naar een stevig dak boven het hoofd. Welnu, dat zou niet lang meer duren. Nog even, dan zullen de poorten van Kanaän voor hen opengaan en zal iedere stam, iedere familie zijn eigen stuk grond krijgen.

Alleen, zijn ze er dan? Een eigen huis, een goed inkomen is dat voldoende? Nee, weet Mozes, de man Gods. En daarom zegent hij hen, alvorens zij de grens overtrekken. ‘De eeuwige God is voor u een woning’. Mozes bidt hen toe dat ze niet alleen een huis van hout of steen zullen hebben, maar dat ze bovenal zullen schuilen bij de almachtige God. Dan pas zijn ze werkelijk veilig.

Wij staan ook weer bij een grens. Een nieuw jaar ligt voor ons. Wat zal het ons brengen? Hoe zal het gaan? In ons persoonlijk leven, in de wereld rondom ons? Er zijn genoeg dingen die zorg geven. Misschien hebben we ook zo onze eigen wensen en plannen. Laten we één ding niet vergeten. Wie deze God niet tot zijn woning heeft, mist het allerbelangrijkste. Wie leeft zonder God, staat onbeschut tegen de stormen van het leven.

Mogen ook wij bij Hem schuilen? Jazeker, als we maar nooit vergeten waarom dat mogelijk is. Omdat er Eén geweest is die Gods woning verlaten heeft. Christus Jezus. Had Hij een schuilplaats? Nee, Hij was een dakloze, een zwerver op de aarde. Hij had geen plaats om geboren te worden, geen plek om te sterven. Om zo voor ons plaats te bereiden in het Vaderhuis met de vele woningen. Ziende op Hem kunnen we met vertrouwen het nieuwe jaar in.

VDM

Dagboek: Gods weg met mensen.
www.boekencentrum.nl

Print Friendly, PDF & Email