Diaconaal werk.

Diaconaal werk.

Allen, die de diaconie in 2015, via een gift, geholpen hebben met het (diaconale) werk,
in en buiten de gemeente, hartelijk dank.
Ook gaat de dank uit naar de vele vrijwilligers, die veel werk verricht hebben het afgelopen jaar, zoals o.a. door NaastElkaar (Diaconaal Pastoraal Werk – DPW), de Vriendendienst, de verzorgsters van de kerkradio uitzending, bezorg(st)ers Lichtspoor of op een andere manier.
De diaconie wenst u een gezegend 2016.

Print Friendly, PDF & Email