CvK: Dankwoord

Dankwoord

Het afgelopen jaar 2015 heeft u, als gemeentelid van onze Hervormde Gemeente, financieel bijgedragen door middel van de vrijwillige bijdrage, de collectes en/of giften.
Het college van Kerkrentmeesters wil u daarvoor hartelijk bedanken, want zonder uw bijdrage, hulp en steun zou het gemeentewerk niet goed of geheel niet mogelijk zijn geweest.
Ook voor het jaar 2016 zijn uw inzet en bijdrage heel belangrijk en nodig. Wij vertrouwen er op ook dit jaar weer op u te kunnen rekenen.

Voor het jaar 2016 wensen wij u allen Gods zegen toe.

Print Friendly, PDF & Email