KERKBALANS 2016

Actie Kerkbalans 2016

“MIJN KERK INSPIREERT ”

Het nieuwe jaar is weer begonnen en zoals gebruikelijk gaan de Kerkbalansvrijwilligers in de periode van 18 t/m 30 januari a.s. weer op pad om uw toezegging voor Kerkbalans 2016 te vragen. De welbekende Kerkbalansenvelop wordt dan bij u bezorgd en ca. twee weken later weer opgehaald. Ook nu vertrouwen wij weer op een positief antwoord. In de envelop vindt u een folder met o.a. informatie over het werk en de begroting van onze gemeente, de bestedingen van de beoogde inkomsten en uitgaven aan de diverse onderdelen van het plaatselijke kerkenwerk, zoals pastorale kosten, onderhoud gebouwen, energie, kosten van de eredienst, jeugdwerk etc. Tevens een aanvullende brief met enkele aandachtspunten. Wij verzoeken u de folder en de brief aandachtig te lezen. Op de bijgesloten antwoordstrook kunt u aangeven hoeveel u dit jaar wilt bijdragen aan het plaatselijk kerkenwerk. U kunt deze strook in de eveneens bijgesloten antwoordenvelop doen.

Legt u dus de envelop met de antwoordstrook op tijd klaar! Het College van Kerkrentmeesters vertrouwt op uw medewerking en dankt u bij voorbaat voor uw gaven.

Print Friendly, PDF & Email