Vrijwilligers bedankt!

Vrijwilligers bedank!
Vrijwilligers; steeds meer moeten we, o.a. vanuit bezuinigingen, vergrijzing en leegloop, een beroep doen op mensen die zich vrijwillig willen inzetten voor onze gemeente.
Gelukkig zijn in onze Hervormde Gemeente veel vrijwilligers bezig op allerlei gebied. Want onze Hervormde Gemeente is afhankelijk van de inzet van jullie. Het wordt steeds moeilijker om de financiën van de kerk op orde te houden en zonder vrijwilligers is dat niet mogelijk. We zijn allen broeders en zusters, wat tevens inhoudt dat we een zorgplicht hebben naar elkaar en we ook onze talenten moeten inzetten bij het in stand houden van onze Hervormde Gemeente en kerk. Daarvoor hoeven we niet speciaal het ambt van ouderling, diaken of kerkrentmeester te hebben. Vrijwilliger zijn is ook een soort ambt. Je bent werkzaam in Gods wijngaard, samen met en voor elkaar.

Het college van kerkrentmeesters, en uiteraard de beide kerkenraden, zijn jullie vrijwilligers dan ook zeer dankbaar voor al het werk dat jullie het afgelopen jaar weer voor onze Hervormde Gemeente hebben gedaan.

Ook voor dit jaar, voor al dit werk, Gods zegen en nabijheid toegewenst.

Het college van Kerkrentmeesters.

 

Oproep nieuwe vrijwilligers.

Verwijzend naar bovengenoemd bericht doen wij een oproep aan onze gemeenteleden om u op te geven als vrijwilliger.
De huidige groep vrijwilligers kan , o.a. door het stoppen van een aantal mensen i.v.m. leeftijd e.d., nieuwe hulpkrachten goed gebruiken.
Voelt u zich geroepen en /of spreekt het u aan, meldt u dan aan bij onze koster dhr. T. Kooij, mondeling of telefonisch 06 19926033 .

Bij voorbaat hartelijk dank.

Print Friendly, PDF & Email