KHV-ers/ BRANDWEEREISEN

KHVers/ BRANDWEEREISEN

Beste broeders en zusters,

Halverwege 2013 is er gestart met BHV/EHBO’ers om in geval van calamiteiten een duidelijke richtlijn te hebben hoe te handelen. Toen zijn ook de schuifbordjes met namen van de BHV/EHBO’ers opgehangen bij de ingang van de kerkzaal van beide kerken.
Ook is aangegeven wat de procedure is bij een ontruiming.

Inmiddels heeft dit alles meer structuur gekregen, dit ook n.a.v. nadere brandweereisen i.v.m. het verkrijgen van de nodige vergunningen ( gebruikersmeldingen/ vergunningen). Om dit alles goed en volgens de van toepassing zijnde wetgeving te regelen, is het college van kerkrentmeesters in zee gegaan met het bedrijf Kerkhulpverlening uit Nieuwendijk. Dit bedrijf is o.a. gespecialiseerd in het maken van Risico Inventarisaties, het geven van adviezen m.b.t. de veiligheid van kerkgebouwen, het maken van ontruimingsplannen, calamiteitenplannen, KHV protocollen en deze implementeren in onze kerkelijke organisatie, het verzorgen van opleidingen voor KHV’ers en het begeleiden van de ontruimingsoefeningen.
Op dit moment zijn we aardig op weg, er is al veel gedaan, hoewel niet altijd zichtbaar voor onze gemeenteleden. Een aantal leden van onze gemeente hebben het BHV diploma/certificaat gehaald en met reeds actieve BHV’ers is een eerste oefening in de Dorpskerk uitgevoerd. Omdat dit specifiek op de kerken is afgestemd mag men zich dus KHV’er noemen. Een tweede oefening, dan in de Biesboschkerk, zal op 3 maart a.s. plaatsvinden.
De ontruimingsoefeningen met de gemeente zijn gepland als volgt:
Wijk 2: Op 9 maart a.s. ‘s avonds in de Biesboschkerk ( Bidstond) en 28 maart a.s. ’s morgens in de Dorpskerk ( 2e paasdag)
Wijk 1: Op 3 april a.s. ’s morgens in de Biesboschkerk en 10 april a.s. ’s morgens in de Dorpskerk.

De oefeningen vinden plaats na de diensten.

Deze ontruimingsoefeningen moeten volgens een bepaald protocol worden uitgevoerd.
Voor de Dorpskerk is het protocol inmiddels definitief, voor de Biesboschkerk zal dit na de implementatie/oefening op 3 maart a.s. definitief gemaakt worden.
Binnenkort zult u op de hoogte gebracht worden wat deze protocollen inhouden en wat deze voor u als gemeente c.q. kerkganger betekenen.

Tevens zijn we nog bezig met de z.g. RI&E (Risico, Inventarisatie en Evaluatie) voor de kerkgebouwen. Hieruit volgen ook nog diverse acties die de veiligheid in het algemeen ten goede komen.

U ziet het , er is al veel werk verzet maar we zijn er nog niet.

We houden u op de hoogte!

Het college van kerkrentmeesters

Print Friendly, PDF & Email