Stichting Hulpverlening Mede Christenen (HMC)

Stichting Hulpverlening Mede Christenen (Stg. HMC).
In de morgen – en avonddienst van zondag 14 februari a.s. zal er gecollecteerd worden voor de Stichting HMC.
In de morgendiensten van zondag 7 februari (wijk 2) en zondag 14 februari (wijk 1) zal het actieformulier “Voedsel voor lichaam en ziel” aan u worden uitgereikt.
Uw giften worden zo als vorige jaren weer gevraagd voor voedsel en groentezaden pakketten, Bijbels en kinderbijbels.
De groentezaden zijn een ware verademing voor veel gezinnen, die hierdoor het gehele jaar groenten hebben uit eigen tuin.
In deze tijd van het jaar ontvangen we veel vragen om voedsel en hout voor de kachel.
De spreuk kwam weer bij ons boven: Oud brood is niet hard . Geen brood dat is hard. De vraag naar Bijbels blijft, dus blijven we uitdelen. In Spreuken 22: 9 staat: Wie vriendelijk van oog is, die wordt gezegend, omdat hij de behoeftige van zijn brood geeft. Daarom willen wij u vragen de armen in Oost Europa te helpen.

Voor verdere informatie wordt u verwezen naar de site: http://www.stichtinghmc.nl/
Een deelnameformulier treft u hieronder aan.

Gods zegen toegewenst,
C. Huisman secretaris.

Deelnameformulier HMC

Print Friendly, PDF & Email