Oproep van de Diaconie

Oproep van de Diaconie.
De afgelopen crisis heeft in veel gezinnen een slag geslagen, soms door veranderingen in de werksituatie, soms door problemen vanwege de slechte situatie op de huizenmarkt.
En er zijn meer omstandigheden die ertoe geleid kunnen hebben, dat u op dit moment een zware tijd doormaakt.
De overgang van de wet WMO naar de gemeente heeft er ook in een aantal gevallen toe bijgedragen, dat mensen de grootste moeite hebben om het hoofd financieel boven water te houden.
Het College van Diakenen is op de hoogte van een aantal schrijnende situaties in onze gemeente en is blij daar te kunnen helpen.
Maar is er tegelijk ook van overtuigd, dat er gemeenteleden kunnen zijn, die schromen om met hun nood naar buiten te treden.
Omdat dit ‘stille armoede’ wordt genoemd is ook de Diaconie hiervan niet op de hoogte en kan er dan ook niets aan doen.
In onze laatste vergadering hebben we besloten om deze oproep te plaatsen.
Bent u een van de mensen, die bij die laatste groep hoort, dan nodigen wij u uit om uw naam en adres aan ons bekend te maken via Postbus 167, 4250 DD Werkendam.
Een van onze diakenen gaat dan met u om de tafel zitten om uw positie te bespreken en te kijken wat de Diaconie positief aan uw situatie kan veranderen, zodat die weer leefbaar wordt.
Uiteraard is geheimhouding verzekerd.

College van Diakenen.

Print Friendly, PDF & Email