Schuldhulpmaatje gezocht.

Schuldhulpmaatje gezocht.
De Diaconie heeft een oproep gedaan aan gemeenteleden om in geval van financiële problemen dit kenbaar te maken, zodat bekeken wordt of hulp geboden kan worden.
De uitvoering daarvan kan de Diaconie echter niet alleen.
Naast inzicht in de financiële situatie van de desbetreffende persoon of familie is het nodig samen op zoek te gaan naar de mogelijkheden die er zijn wat betreft de (gemeentelijke) subsidies en toeslagen.
Hiervoor zijn wij op zoek naar personen in onze beide wijkgemeentes, die het op zich willen nemen samen met de hulpvrager de situatie te bekijken en door te lichten.
Hij of zij zal de Diaconie vanuit die verworven kennis advies geven.
De personen die wij zoeken zijn gewend met cijfers om te gaan.
Indien gewenst biedt de Diaconie gerichte scholing aan. Ook voor deze werkzaamheden geldt, dat geheimhouding verzekerd is en dat alleen met toestemming van de hulpvrager een schuldhulpmaatje ingeschakeld wordt.
Aanmelding via e-mail diaconie@hervormdegemeentewerkendam.nl stellen wij zeer op prijs.
Wij hopen op aanmelding van verschillende personen, zodat de hulpvragen verdeeld kunnen worden.
Laten we om elkaar heen staan en ieder onze talenten inzetten, zoals van leden van de gemeente van Jezus Christus verwacht mag worden.

Print Friendly, PDF & Email