Ontruimingsoefeningen Dorps- en Biesboschkerk

Ontruimingsoefeningen Wijk 1 en wijk 2 in de Dorps- en Biesboschkerk

In een eerder bericht in kerkklanken en op de website is al aangegeven hoever we zijn m.b.t. de KHV plannen / calamiteitenplannen voor onze beide kerkgebouwen.

Inmiddels zijn we zover dat we binnenkort de verplichte ontruimingsoefeningen gaan houden. Deze zullen gehouden worden op:

Wijk 1 –  op 3 april a.s. ’s morgens in de Biesboschkerk en 10 april a.s. ’s morgens in de  Dorpskerk.

Wijk 2 –  op 28 maart a.s. (2e Paasdag) ’s morgens in de Dorpskerk. Voor de Biesbosch kerk staat het gepland op 5 mei (Hemelvaartsdag) of dit doorgaat is nog niet zeker.

De oefeningen vinden plaats na de diensten. Dit zal ook nog afgekondigd worden. Omdat er bij een ontruiming geen jassen meegenomen mogen worden uit de hal, raden wij u aan om, gezien het jaargetijde, uw jas tijdens de dienst aan te houden of mee te nemen. Na de dienst zal de heer Feike Huijgen, van het bedrijf “Kerkhulpverlening” uit Nieuwendijk, uitleg geven hoe het ontruimen gaat gebeuren.

U zult inmiddels wel gezien hebben dat er in elke kerk een geel en 4 of 5 oranje hesjes bij de ingang liggen. Deze zijn bestemd voor de kerkhulpverleners (KHV’ers). Zodra er een calamiteit is en er ontruimd moet worden, komen de KHV’ers in actie en doen een hesje aan, zodat ze herkenbaar zijn. Het gele hesje is voor de hoofd-KHV’er. Deze coördineert het geheel, houdt contact met de KHV’ers met de oranje hesjes en de koster en coördineert het appél op de verzamelplaats. De verzamelplaats voor de Biesboschkerk is op de parkeerplaats bij het “Baken”. Voor de Dorpskerk is de verzamelplaats langs de Kerkstraat (parkeerplaatsen en eventueel bij de Bron, afhankelijk van het aantal mensen).

De KHV’ers met de oranje hesjes zorgen er voor dat in de kerk en de nevenruimten de ontruiming goed en veilig zal gebeuren. Let dan ook goed op hun aanwijzingen. Ga in elk geval in de Dorpskerk niet naar beneden en in beide gebouwen, niet naar de toiletten. Heeft u uw jas niet bij u, dan is dat jammer. U mag hem niet even van de kapstok halen. Dit zou verwarring kunnen veroorzaken, met onveilige situaties als gevolg.

Nadat de heer Huijgen uitleg heeft gegeven vanaf de kansel, gaat de ontruiming starten als volgt:

* De ouderling van dienst wordt door de koster op de hoogte gesteld van een calamiteit met   het verzoek de ontruiming af te kondigen.

* De ouderling van dienst gaat de kansel op en maakt onderstaande tekst aan u bekend.   Luister goed naar wat hij zegt. Als laatste geeft hij aan dat u de kerk kunt verlaten. Tekst opgelezen door OVD:

– Attentie gemeente!

– Hulpverleners / KHV’ers: zoek uw plaatsen op.

– Straks, op mijn vertreksein, moet iedereen dit gebouw verlaten. Luistert u eerst naar de   volgende mededelingen.

– Verlaat straks de kerk via de dichtstbijzijnde uitgang.

– Ga niet langs de crèche en/of kindernevendienst. De kinderen worden door de leiding naar    buiten gebracht. Zij wachten op u op de verzamelplaats bij de parkeerplaatsen bij het  Baken of de Bron (wat van toepassing is).

– Volg de aanwijzingen op van de kerkhulpverleners.

– Neem geen jassen mee uit de hal. Deze worden op een later tijdstip naar buiten gebracht    of kunnen weer opgehaald worden.

– Help ouderen en mensen die slecht ter been zijn.

– Zodra de situatie onder controle is, hoort u op de verzamelplaatsen wat er verder gebeurt.

– U kunt nu naar buiten gaan.
De ouderling van dienst gaat samen met de predikant naar de verzamelplaats.

Ook de diakenen hebben een taak. Zij nemen positie in aan de rand van het liturgisch centrum en lopen als laatsten door de gangpaden naar de uitgang. Aan het eind van de ontruiming en na diverse controles geven de HKV’er samen met de ouderling van dienst aan wat er vervolgens gaat gebeuren. – of het kerkgebouw weer toegankelijk is, – of de dienst wordt vervolgd, – of persoonlijke bezittingen kunnen worden opgehaald, – of iedereen mag vertrekken.

Als laatste het volgende:

Er kunnen in de tekst kleine wijzigingen van toepassing zijn i.v.m. de op de wijk afgestemde tekst.

Wilt u het bovenstaande goed in u opnemen? Dit kan dan alleen maar bijdragen tot geslaagde ontruimingsoefeningen. Graag tot ziens bij de genoemde kerkdiensten en ontruimingen. Dat we bovenal Gods Zegen ook hierin mogen ervaren.

De voorzitter van het College van Kerkrentmeesters.

H. Schaddelee

Print Friendly, PDF & Email