Abonnement Kerkklanken

Abonnement Kerkklanken

Gemeenteleden die abonnee zijn van Kerkklanken ontvangen bij deze uitgave een acceptgiro voor betaling van het abonnement 2016. Wij vertrouwen erop dat u spoedig het abonnementsbedrag aan ons wilt voldoen. Abonnees die een incasso machtiging hebben afgegeven ontvangen geen acceptgiro, het bedrag wordt op 25 maart afgeschreven van hun bankrekening.
Bij voorbaat hartelijk dank.

Het college van Kerkrentmeesters

PS: Bij deze een  verzoek / oproep om voortaan de betaling te laten gebeuren door het afgegeven van een doorlopende incasso machtiging?

Print Friendly, PDF & Email