Beslissing beroep door Sliedrecht op Ds. L.W. den Boer

Vanmorgen heeft Ds. L.W. den Boer kenbaar gemaakt dat hij het beroep van de hervormde gemeente te Sliedrecht heeft moeten aannemen.

We vragen u om de predikant en zijn gezin in uw persoonlijk gebed op te dragen voor de genadetroon van onze Hemelse Vader. We wensen hem van harte toe wat Psalm 32 ons leert: ‘Ik zal u onderwijzen van de weg die u gaan moet. Ik zal raad geven. Mijn oog zal op u zijn’.

Wij vragen uw voorbede ook voor ons als gemeente, wanneer binnen afzienbare tijd een nieuwe vacatureperiode zal aanbreken.

Namens de kerkenraad,
D.C.J. de Vree

Print Friendly, PDF & Email