Adoptiekinderen en grannys.

Adoptiekinderen en grannys.

De diaconie sponsort, via Woord en Daad,  twee jongens, één uit Guatemala en één uit Colombia.

Voorheen was dat één meisje.  Maar Daniella Nicole Alfaro  Hernandez  heeft het programma van de partnerorganisatie AMG-int in Guatemala verlaten. De reden daarvan is, dat de economische situatie van de familie zodanig  is vooruit gegaan, dat de familie het redt zonder sponsoring.
Onze sponsoring  heeft mede bijgedragen aan de verbetering voor deze familie.

Sinds kort sponsoren wij als diaconie nu Jhojan Andres Padilla Marimon, registratienummer 32122840, uit Colombia en hij is geboren op 8 januari 2008.

Het andere kind dat wordt gesponsord heet Antonio Eduardo Marroquin Tzaj, registratienummer 62290136, geboren 10-08-2003.
Zijn registratienummer is gewijzigd, doordat hij het basisonderwijs succesvol heeft afgerond en nu middelbaar onderwijs volgt. Dit brengt extra kosten met zich mee en dat gaan wij als diaconie ook sponsoren.

Als u post wilt versturen dan:
in het Nederlands zenden aan: Woord en Daad, Postbus 560, 4200 AN Gorinchem met de naam van het sponsorkind en het registratienummer erop.

Wilt u meer weten over het versturen van post aan het sponsorkind, dan kunt u deze informatie vinden op de website www.woordendaad.nl/sponsoreenkind.

Voor (meer) informatie van/over de adoptiekinderen, nu en/of later: zie (ook) de website van de Hervormde Gemeente Werkendam>Algemeen>Diaconie>Adoptiekinderen, waarop ook de brieven enz. komen van/over de adoptiekinderen. Ook wordt een kopie van de brief opgehangen op het publicatiebord in De Bron en in de hal van beide kerken.

Grannys:
De diaconie adopteert  drie grannys (ouderen in Rusland) via financiële ondersteuning.

Via Dorcas vindt dit plaats aan arme, gemarginaliseerde en vergeten groepen mensen, zoals gevangenen, ouderen, minderheden en chronisch zieken in Oost-Europa.

Ouderen vormen vaak een vergeten groep in Rusland. Mensen zonder inkomen of met een laag pensioen kunnen moeilijk rondkomen. De sociale voorzieningen in Rusland zijn slecht georganiseerd. Veel ouderen die niet in staat zijn voor zichzelf te zorgen, kunnen geen beroep doen op de hulp van familieleden, omdat die voor werk naar de grote stad of naar het buitenland zijn vertrokken.

Talloze ouderen leven een arm, eenzaam en geïsoleerd bestaan. Het doel is het verbeteren van de levensomstandigheden van ouderen in Rusland. Dit gebeurt door ondersteuning te bieden in de vorm van materiële hulp en medische zorg. Ook wordt het sociaal isolement doorbroken door de ouderen regelmatig te bezoeken en door bijeenkomsten.

Print Friendly, PDF & Email