Meeluisteren via internet/collecte luisteraar(s) thuis.

Meeluisteren via internet/collecte luisteraar(s) thuis.

Voor gemeenteleden, die niet meer in de kerk kunnen komen vanwege lichamelijke zorgen, stelt de diaconie een kerkradio beschikbaar.
Op deze manier kan men meeleven met de gemeente.
Naast de kerkradio is het gebruikelijk een collectebusje te plaatsen om ook financieel de gemeente te blijven steunen.
Het collectegeld, in het busje gedaan, wordt twee keer per jaar tijdens een bezoekje van een diaken opgehaald.

Door de kerktelefoonluisteraars wordt het halfjaarlijkse contact met de diaken zeer op prijs gesteld. Zo blijven we van elkaars wel en wee op de hoogte.

Nieuwe ontwikkelingen in de technologie op dit gebied houden we natuurlijk niet tegen. Het beluisteren van de kerkdienst via internet (www.kerkdienstgemist.nl) is voor steeds meer luisteraars thuis een goede oplossing.
Door de afname van kerkradioluisteraars en toename van internetluisteraars lopen de inkomsten van collectegelden voor de kerkrentmeesters en de diaconie terug.
Deze collectegelden zijn echter nodig om de uitzendingen enz. te kunnen bekostigen.

Aan de luisteraars via internet doet de diaconie een oproep om een collectebusje te mogen plaatsen.
Wij brengen u dan twee keer per jaar een bezoek en legen tegelijk het collectebusje.

Als u van deze optie gebruik wilt maken, kunt u bellen met een diaconielid.
U kunt het ook per e-mail doorgeven aan diaconie@hervormdegemeentewerkendam.nl

Helpt u mee de uitzendingen mogelijk te blijven maken?
Wij zien uit naar uw aanmelding/reactie.

Met vriendelijke groet,

College van diakenen.

Print Friendly, PDF & Email