Voornemen uitbrengen beroep op ds. J.J. Mulder uit Hedel (W2)

Inmiddels is bekend dat de hoorcommissie vorige week zondag in Hedel is geweest. Zij heeft de dienst meegemaakt waarin ds. J.J. Mulder voorging. Aansluitend heeft in de pastorie een goede ontmoeting plaatsgehad met ds. en mevrouw Mulder.
In de kerkenraadsvergadering van 20 oktober heeft de hoorcommissie hiervan verslag gedaan en geadviseerd om ds. Mulder te beroepen. De kerkenraad heeft dit advies in grote eensgezindheid overgenomen en op dezelfde avond heeft de Algemene Kerkenraad met het beroep ingestemd. De gemeente heeft tot en met vrijdag 28 oktober de gelegenheid om bezwaren in te dienen tegen de gevolgde procedure. Als hiervan geen gebruik wordt gemaakt gaat het beroep op zaterdag 29 oktober in en heeft ds. Mulder drie weken de tijd om een beslissing te nemen. In die periode komt ds. Mulder ‘op beroep’ preken en wordt een gemeenteavond georganiseerd.
De kerkenraad is dankbaar dat zo kort na het vertrek van ds. Den Boer een eerste beroep kan worden uitgebracht. We hopen uiteraard dat dit het eerste én laatste beroep is, maar nog belangrijker is dat ds. en mevrouw Mulder in Gods weg gaan! Bidt u mee om wijsheid voor de te nemen beslissing?

Print Friendly, PDF & Email