Actie Kerkbalans 2017, lopers gevraagd

Herhaalde oproep

Tot op heden heeft er één gemeentelid gereageerd op onze oproep voor extra lopers, vandaar nogmaals dit bericht.

Voor de Actie Kerkbalans 2017 zijn we op zoek naar vrijwilligers, ook wel “lopers” genoemd.

In de maand januari van 2017 wordt  weer de  actie Kerkbalans gehouden en wel van 21 januari tot 4 februari.  De enveloppen worden dan rondgebracht  en later weer opgehaald door  de vrijwilligers, de zogenaamde “lopers”.  Het afgelopen jaar zijn er enkele lopers gestopt  i.v.m. ouderdom, ziekte of andere redenen.  We zijn nu op zoek naar gemeenteleden die zich voor deze zaak, als vrijwilliger, willen inzetten. Deze actie Kerkbalans is zeer belangrijk voor onze kerk. Van harte hopen  we dat de bestaande vrijwilligers zich opnieuw voor deze actie willen inzetten en dat  er vanuit de gemeente nieuwe lopers zich zullen melden. Hoe meer aanmeldingen, hoe kleiner het aantal adressen per loper.
Doet u mee, we rekenen op u!  Opgeven kan via onze email: kerkrentmeester@hervormdegemeentewerkendam.nl

of bij één van onze kerkrentmeesters.

Bij voorbaat hartelijk dank.

Het college van Kerkrentmeesters.

Print Friendly, PDF & Email