Kerkrentmeesters: Dankwoord

Ook het afgelopen jaar 2016 heeft u, als gemeentelid van onze Hervormde Gemeente, weer financieel bijgedragen door middel van de vrijwillige bijdrage, de collectes en/of giften.
Het college van Kerkrentmeesters dankt u daar hartelijk voor.

Zonder uw bijdrage, hulp en steun is het gemeentewerk niet goed of geheel niet mogelijk. Ook voor het jaar 2017 zijn uw inzet en bijdrage daarom heel belangrijk en nodig.
Wij vertrouwen er op ook dit jaar weer op u te kunnen rekenen.

Voor het jaar 2017 wensen wij u allen Gods nabijheid en bovenal Gods Zegen toe.

Print Friendly, PDF & Email