START: actie KERKBALANS “MIJN KERK VERBINDT”

Het nieuwe jaar is weer begonnen en ook dit jaar gaan de Kerkbalansvrijwilligers in de periode van 21 januari t/m 4 februari a.s. weer op pad om uw toezegging voor Kerkbalans 2017 te vragen.

De Kerkbalansenvelop wordt dan bij u bezorgd en ca. twee weken later weer opgehaald. Mogen wij ook nu weer vertrouwen op een positieve reactie? In de envelop vindt u een folder  over het thema “ MIJN KERK VERBINDT”  en een brief met informatie en de begroting voor 2017, de bestedingen van de beoogde inkomsten en uitgaven aan de diverse onderdelen van het plaatselijke kerkenwerk, zoals pastorale kosten, onderhoud gebouwen, energie, kosten van de eredienst, jeugdwerk etc.

Wilt u de folder en de brief aandachtig lezen? Op de bijgesloten antwoordstrook kunt u aangeven hoeveel u dit jaar wilt bijdragen aan het plaatselijk kerkenwerk. Graag deze strook in de eveneens bijgesloten antwoordenvelop doen.

Wilt u de envelop met de antwoordstrook op tijd klaarleggen? Het College van Kerkrentmeesters vertrouwt op uw medewerking en dankt u bij voorbaat voor uw gaven.

Print Friendly, PDF & Email