Artios bijbelschool in Werkendam

In het nieuwe seizoen 2017 wordt opnieuw een Bijbelschool gehouden in onze Gemeente.

De vorige cursus is enthousiast ontvangen en willen daarom ook jullie weer van harte welkom heten tijdens 9 interactieve en gezellige bijeenkomsten.

Even voorstellen: Wat is Artios?

Artios betekent ‘Goed toegerust’. Stichting Artios wil inspirerende bijbelstudie stimuleren, onder andere door de volgende activiteiten:

Een deeltijd bijbelschool met modules van 9 avonden over (een deel van) een bijbelboek. Elke avond bestaat uit een deel bijbelstudie en een deel toerusting, die gericht kan zijn op achtergronden bij de Bijbel, hermeneutiek of bijbelstudievaardigheden. De lessen worden gegeven door ervaren docenten, de heer Age Romkes en enkele gastdocenten uit onze regio.

De methode die gehanteerd wordt is die van ‘Ontdekkend bijbellezen’.

Dat houdt kort in:

  1. Wat staat er precies? (observatie)
  2. Wat betekende dit voor de lezer van toen? (interpretatie)
  3. Wat betekent het voor de lezer van nu? (toepassing)

Dit jaar gaan we het Bijbelboek Efeze bestuderen. Een inspirerend deel van de Bijbel.

De cursus zal gehouden worden op 9 woensdagavonden van januari 2017 tot mei 2017.

De introductieavond , die vooraf gaat aan de cursus is vrij te bezoeken. Deze is op woensdag 18 januari inloop om half 8 en we starten om 19:45 in de Biesboschkerk te Werkendam, Richter 91.

U kunt dan meer horen over de inhoud van de cursus en de methode van studie.

Wilt u hier meer van weten? Wees dan van harte welkom.

Print Friendly, PDF & Email