Project 10 27

Project 10 27.

Als diaconie krijgen we de vraag weleens, wat houdt het Project 10 27 nu eigenlijk in.
Hieronder vindt u in het kort informatie over Project 10 27.

De opvolger van het diaconale programma Luisterend Dienen van Kerk in Actie, dat per  1 januari 2016 is beëindigd, is voor de GZB het programma Project 10 27 geworden.
Het Project 10 27 biedt jaarlijks een overzicht aan van {wereld} diaconale collectedoelen.

De naam van het diaconale programma Project 10 27 verwijst naar Lukas 10 vers 27, waar Jezus oproept om God lief te hebben boven alles en je naaste als jezelf.
We leren van Hem om Zijn liefde niet alleen met de mond, maar ook in daden te belijden.
In navolging van Jezus heeft een christelijke gemeente zorg voor mensen om haar heen, dichtbij en ver weg.

Project 10 27 ondersteunt diaconieën van hervormd-gereformeerde gemeenten binnen de PKN bij hun verantwoordelijkheid om te zorgen voor mensen die hulp nodig hebben, ver weg en dichtbij.
Met het Project 10 27 kan een gemeente de liefde van Christus praktisch zichtbaar maken.
Hiervoor zijn tientallen diaconale projecten wereldwijd en in Nederland beschikbaar.

Wij, als College van Diakenen, hanteren/gebruiken de diaconale projecten van Project 10 27 en zetten alle doelen op ons collecterooster (vanaf 2016 en ook in 2017 en verder) en de opbrengsten bestemmen we voor de projecten van
Project 10 27.
Ook individuele gemeenteleden kunnen de projecten steunen.

Project 10 27 werkt wereldwijd via lokale kerken of kerkelijke organisaties.
Dit zijn de partners, waarmee de GZB soms al vele jaren contact mee heeft. Zij staan midden in de samenleving.
Dit geeft de GZB het vertrouwen dat ze precies die mensen bereiken die onze steun nodig hebben.
Door met deze partners te werken, weten ze bovendien dat de geboden hulp een waardevol extra biedt: perspectief op een daadwerkelijke verandering in het leven van mensen.
Verder zijn er met hen duidelijke afspraken gemaakt over de besteding van uw giften waardoor dit op een verantwoorde manier gebeurt.

Gemeenten in de PKN kunnen via Project 10 27 diverse soorten projecten ondersteunen.
Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende projecten.
De werkvelden zijn:
– binnenlands diaconaat
– medische hulp
– noodhulp en wederopbouw
– onderwijs en werk en
– zorg voor kwetsbare mensen.

Print Friendly, PDF & Email