Voornemen beroep op ds. H. Russcher uit Nijkerk (Wijk-2)

Afgelopen zondag is bekendgemaakt dat de kerkenraad een beroep wil uitbrengen op ds. H. Russcher uit Nijkerk. Nadat ds. Russcher bedankt had voor het beroep van Bodegraven stond de weg open voor een beroep uit Werkendam. Als er geen bezwaren worden ingebracht tegen de gevolgde procedure zullen op zaterdag 11 maart enkele broeders op bezoek gaan bij ds. Russcher. Zij zullen de beroepsbrief overhandigen en afspraken met hem maken over de gemeenteavond en het ‘preken op beroep’. Procedures, afspraken… het hoort er allemaal bij. Maar laten we niet vergeten dat het uiteindelijk gaat om het Koninkrijk. En om de Koning van dat Koninkrijk, die Zijn dienaren uitzendt over deze wereld. Hij weet wat goed voor ons is.

Print Friendly, PDF & Email