Solidariteitskas 2017

De belijdende leden en de meerderjarige doopleden ontvangen in week 20 of in week 21 de jaarlijkse acceptgiro voor de bijdrage aan de solidariteitskas.

De betreffende bijdrage is allereerst bestemd voor de verplichte afdracht die de hervormde gemeente per (belijdend) lid aan de landelijke kas moet doen.

Vanuit deze landelijke kas worden plaatselijke gemeenten ondersteund die in financiële problemen dreigen te komen. Ook worden bijzondere vormen van pastoraat (studentenpastoraat en dovenpastoraat) uit de landelijke kas bekostigd. Het resterend deel van de opbrengst komt ten goede aan de hervormde gemeente van Werkendam zelf.

Het College van Kerkrentmeesters vertrouwt erop ook uw bijdrage te mogen ontvangen.

 

Print Friendly, PDF & Email