Ds. Hoolwerf bedankt voor beroep wijkgemeente 1

Dominee Hoolwerf heeft gemeend te moeten bedanken voor het beroep wat wijkgemeente 1 op hem heeft uitgebracht. Als kerkenraad en zover we het proeven vele gemeenteleden met ons vinden dit erg jammer. Dominee Hoolwerf heeft aangegeven dat het een moeilijke beslissing voor hem is geweest, maar dat hij de afgelopen dagen helder heeft gekregen dat zijn taak op dit moment in Stellendam nog niet klaar is. Wel laat dominee Hoolwerf weten dat zowel hij als zijn gezin genoten heeft van de hartelijkheid en gastvrijheid vanuit onze gemeente. “Het meeleven deed ons goed vooral rondom de ziekte van Anja. We voelden dat er voor ons werd gebeden.” We wensen dominee Hoolwerf en zijn gezin rust en zegen in deze beslissing. De kerkenraad vraagt om uw voorbede voor de verdere voortgang van het beroepingswerk. We houden u op de hoogte van eventuele ontwikkelingen.

Print Friendly, PDF & Email