Statushouders in Werkendam

Statushouders in Werkendam.
In Werkendam zijn de laatste tijd een aantal gezinnen uit Syrië en Eritrea komen wonen, die een verblijfsstatus hebben en hier dus een aantal jaren zullen blijven wonen.
Deze mensen zijn dikwijls (koptisch-) christen of moslim en zijn naar een veilig land gekomen om de onveilige situatie in hun vaderland te ontvluchten. Dikwijls is er een moeilijke tijd vooraf gegaan aan het besluit om hun land te verlaten.
Soms ook een moeilijke weg voordat zij hier waren. Situaties, waar wij ons moeilijk in kunnen verplaatsen en waar velen van ons niet aan zouden moeten denken: een vreemd land…. een andere taal…. geen familie of vrienden… een ander klimaat.
Voor deze mensen is dit werkelijkheid geworden.
Ze zijn hier terecht gekomen en moeten zien hier een bestaan op te bouwen.
Zij en hun kinderen moeten de taal leren spreken en proberen zich in dit land thuis te gaan voelen.
Gebleken is, dat dit zonder hulp heel moeilijk, zo niet onmogelijk is.
Gebleken is ook, dat de integratie het beste slaagt wanneer autochtone Nederlanders (wij dus) hen een handje willen helpen.
Door hen voor te lezen, mee te nemen naar de bibliotheek, door een kopje koffie met hen te drinken, uitleg te geven hoe het in de kerk gaat, mee te gaan naar een afspraak, en vul zelf maar in hoeveel mogelijkheden er kunnen zijn, die voor een buitenstaander moeilijk zijn. Kortom: maatje worden.

Het gaat niet om het invullen van papieren.
Er worden geen moeilijke dingen gevraagd.
Het gaat om simpele zaken, waarmee wij onze cultuur kunnen uitleggen aan buitenstaanders.
Via Vluchtelingenwerk worden mensen gevraagd, die maatje willen worden van een van deze gezinnen, waarvan de kinderen op Werkendamse scholen zitten. De Diaconie wil hierin bemiddelen.

Om de integratie te bevorderen worden er koffieochtenden georganiseerd.
De eerste wordt gehouden op donderdag 12 oktober om 10.00 uur in het oude Goezate, Kerckelant 3 in Werkendam.
Hierbij is iedereen van harte welkom.
Voelt u of jij hier iets voor?
Vooraf wordt er voorlichting gegeven wat er van je verwacht wordt en bij de eerste kennismaking gaat er een medewerker van Vluchtelingenwerk met je mee. Aanmelding kan telefonisch bij Margot Braal, 06 41025707 of (liever) via e-mail: margotbraal@kunstinkleur.nl.

Print Friendly, PDF & Email