Biesboschkerk: Led displays

Led Displays in de Biesboschkerk

Al enige tijd zijn wij bezig met het vinden van een alternatief op de Beamers met bijbehorende projectschermen in de Biesboschkerk. Vaak worden deze gebruikt bij bijzondere diensten, zoals een gezinsdienst. Omdat het opstellen van deze beamers en projectschermen best wat voorbereidingstijd vergt, is het idee ontstaan om een structureler alternatief te vinden die minder voorbereidingen nodig heeft. Zo blijkt de aanschaf van grote Led displays voor de Biesboschkerk de beste oplossing. Grote Led displays zijn steeds vaker een interessant alternatief voor beamers. Niet alleen vanwege de prijs, maar ook vanwege de eigenschappen. Deze schermen geven over het algemeen een scherper en daardoor beter, leesbaar beeld dan een projectie door een beamer. Er zijn ook in onze kerk testen uitgevoerd met de displays om te bepalen of tekst op de schermen vanuit elke positie in de kerk goed leesbaar zijn. Zowel op de muur links als rechts, achter de preekstoel blijken de beste posities te zijn voor de led-displays. Inmiddels zijn in eigen beheer al voorbereidingen getroffen met de bekabeling van de schermen. Naar verwachting zullen in de maand oktober de schermen geïnstalleerd worden en kunnen we eind die maand of vanaf november voor het eerst gebruik maken van de displays. Behalve in bijzondere diensten, zijn er ook in reguliere erediensten veel mogelijkheden om de schermen op een nuttige manier te gaan gebruiken. Dit zal in de loop van de tijd vorm moeten krijgen, er wordt daarover binnen de kerkenraad in een klein comité over nagedacht.

Het college van kerkrentmeesters

Print Friendly, PDF & Email