Fietsen parkeren bij de kerk(en)

Zowel bij de Biesboschkerk als bij de Dorpskerk zullen er eind november nieuwe voorzieningen getroffen worden voor het plaatsen van fietsen.

Ten behoeve van de veiligheid is het erg belangrijk dat er bij de ingangen van de kerkgebouwen geen fietsen meer geparkeerd staan. U kunt zich voorstellen dat er een ongewenste, maar ook een erg onveilige situatie ontstaat op het moment dat er snel ontruimd moet worden in een van de gebouwen en de evacuatie verloopt moeilijk, omdat de doorgang geheel of gedeeltelijk versperd is door fietsen. Daarom is het belangrijk dat u gehoor geeft aan het verbod op het plaatsen van fietsen voor de ingang van een van beide kerkgebouwen.

Voor beide kerkgebouwen zijn er alternatieve locaties  gevonden waar de fietsen wel veilig geparkeerd kunnen worden:

Bij de Biesboschkerk is dat op de bestaande plaats achter de kerk. (grenzend aan de autoparkeerplaats nabij de singel) Deze plaats zal worden aangepast met fietsbeugels en iets groter gemaakt worden. De situatie aan de voorzijde bij de hoofdingang van de Biesboschkerk zal ook worden aangepast om het parkeren van de fiets te ontmoedigen en de doorgang te verbeteren. 

Om bij de Dorpskerk te voorkomen dat fietsen voor de ingang naar de zalen (onder de kerk) geplaatst worden, zullen op het naastgelegen parkeerterrein de autoparkeerplaatsen die grenzen aan de muur van de kleine zaal worden opgeofferd. Ook deze locatie wordt voorzien van diverse ‘fietsbeugels’ en zal dienst gaan doen als fietsparkeerplaats. Uiteraard wordt u geacht van deze fietsparkeerplaats gebruik te maken, niet alleen bij erediensten, maar ook bij activiteiten door de week.

Wij vragen u dringend gehoor te geven uw fietsen te stallen op de daarvoor bedoelde plaatsen en de ingangen vrij en toegankelijk te houden.

Het College van Kerkrentmeesters dankt u voor uw medewerking.

Print Friendly, PDF & Email