Voorbereiding Actie Kerkbalans in volle gang

Elk laatste kwartaal van het jaar worden er intensieve voorbereidingen getroffen voor de actie kerkbalans van het volgende jaar. Ook nu is het College van Kerkrentmeesters weer volop bezig om de actie gereed te maken voor aanvang. In Januari zullen alle enveloppen weer rondgebracht en opgehaald moeten worden. Ook worden voorbereidingen getroffen om de actie Kerkbalans volgend jaar (deels) digitaal te bezorgen. In de enveloppe die u in januari ontvangt, vindt u hierover informatie.

Omdat momenteel twee predikantsplaatsen vacant zijn, lijkt het zo, dat we de begroting 2018 nagenoeg sluitend krijgen. Toch maakt het college zich grote zorgen voor de toekomst nu we met elkaar streven naar ons doel: een volledige bezitting van twee predikantsplaatsen bij beide wijkgemeenten. Een begroting in een situatie mét twee bezette predikantsplaatsen voor een heel jaar laat namelijk zien dat er een zorgelijk tekort ontstaat op de balans. Daarom zijn wij als College van Kerkrentmeesters een campagne gestart om voor aankomend jaar, maar ook voor de jaren daaropvolgend, een positief resultaat met elkaar te gaan halen met de inkomsten uit de Actie Kerkbalans, zodat we een solide toekomst tegemoet gaan. Na de kerstochtenddienst op 25 december zullen in beide wijkgemeenten flyers worden uitgedeeld waarin uw aandacht wordt gevraagd voor de komende Actie Kerkbalans . Wij gaan ervan uit dat u de actie een warm hart toe draagt.

Voorzitter College van Kerkrentmeesters.

Arjan van Gammeren

Print Friendly, PDF & Email