TV schermen Biesboschkerk

Zondag 21 januari in de avonddienst van wijkgemeente 1 is er gestart met het tonen van de liturgie op de TV schermen naast de kansel. Voor het systeem zijn alle liederen die we gebruikelijk zingen en ook een digitale bijbel aangeschaft, zodat deze op de schermen getoond kunnen worden. In principe is het meenemen van de liedboekjes en bijbel naar de Biesboschkerk niet meer nodig. Ook achterin de kerk zijn de schermen voor de meeste mensen goed leesbaar. Wel zullen de schermen nog iets hoger geplaatst gaan worden. Op wat kinderziektes na, is de première goed gegaan. Een en ander zal nog wat vorm gaan krijgen. Voor het bedienen van de schermen is een ‘Beamercommissie’ in het leven geroepen. Vooralsnog bestaat deze commissie uit Kees van der Stelt en Martin van Aken, zij zoeken in de toekomst echter nog wel hulp en uitbreiding van de commissie. U kunt hen een mail sturen. keesvdstelt@gmail.com en martinvanaken@gmail.com

Print Friendly, PDF & Email