Voorlopige telling van de actie Vrijwillige Bijdrage 2018

Afgelopen vrijdagavond was de eerste telling van de Vrijwillige Bijdrage 2018.Deze telling gaf als resultaat een bedrag van 201.000,- Euro. Dit bedrag is ongeveer 3,5 % hoger dat het eerste tel-bedrag vorig jaar. Het college van kerkrentmeesters is dankbaar met deze opbrengst.Het college van kerkrentmeesters vraagt aan de gemeenteleden, bij wie de envelop met retourformulier om wat voor reden dan ook nog niet is opgehaald, of die de envelop nog niet hebben ingeleverd, zo vriendelijk willen zijn die envelop in de collectezak te willen doen of af te geven aan de koster of één van de kerkrentmeesters.

Het college van kerkrentmeesters dankt u hartelijk voor uw medewerking en toezeggingen. Verder bedanken we alle medewerkers die meegeholpen hebben om de actie mogelijk te maken!

Print Friendly, PDF & Email