Bestemming Verjaardagfonds.

Het College van Kerkrentmeesters heeft op eerste kerstdag een flyer rondgedeeld waarop o.a. iets stond vermeld over de bestemmingswijziging van het verjaardagfonds. Tot nu is het onderhoud van het kerkorgel altijd de bestemming geweest. Nu zal de bestemming gaan wijzigen in ‘investeren in duurzame energie’. We lichten u graag hier verder over in.

Het college wil met de bestemmingswijziging het verjaardagfonds wat sprekender te maken. We ontvangen af en toe berichten dat al zoveel jaar een zelfde bestemming voor ‘onderhoud orgel’ niet bij iedereen erg aanspreekt en/of dat men niet begrijpt dat de opbrengst alleen maar aan een orgel wordt besteed. Daarentegen is ‘duurzame Energie’ iets dat in onze huidige tijd vaak in het nieuws is en mensen aanspreekt. Het college is dan ook van mening met dit doel een meer aansprekende bestemming te hebben gevonden.

Inmiddels zijn de eerste gesprekken gepland met een externe adviseur die ons gaat informeren over duurzame energie en hoe we dat als kerk het beste kunnen vormgeven. Bijvoorbeeld zonnepanelen/aardwarmte etc. Het zou kunnen dat dit (wellicht tijdelijk) de nieuwe bestemming van het verjaardagfonds zal worden. Maar totdat besloten word voor een concreet doel in duurzame energie, zal de opbrengst van het verjaardagfonds nog worden besteed aan het onderhoud van het orgel. Zodra bekend is welke richting we opgaan m.b.t. een investering in duurzame energie zullen u hierover informeren.

Als gemeente van Christus en verzorgers voor deze aarde vinden wij het als College van Kerkrenmeesters belangrijk om milieubewust, maar ook financieel verantwoord om te gaan met onze kerkgebouwen. Overigens betekent dat niet dat het orgel geen onderhoud meer zal krijgen, uiteraard wordt hier een budget voor vrijgemaakt. Want ook het orgel blijft een belangrijk instrument voor onze gemeente.

We zijn tot nu toe erg blij met uw donaties voor het verjaardagfonds en de inzet van alle vrijwilligers. Wij bevelen het fonds dan ook van harte bij u aan.

namens het College KRM

Print Friendly, PDF & Email