Kerkrentmeesters: verantwoording algemene kosten

Verantwoording door het college van kerkrentmeesters betreffende algemene kosten en onderhoud gebouwen 2017

Professionele bedrijven verrichten het jaarlijkse onderhoud en reparaties van de beide orgels, de luidklok, bliksembeveiliging, koffie- en keukenmachines, kopieerapparaat, blusmiddelen enz. Met name de CV-installatie van de Biesboschkerk heeft in 2017 veel aandacht moeten krijgen door de vele storingsmeldingen. Kleine reparaties en lopend onderhoud worden door de kosters of vrijwilligers verricht maar ook dat kan niet in alle gevallen. Er zijn bijvoorbeeld reparaties verricht aan het dak van de Dorpskerk en aan de geluidsinstallatie van de Biesboschkerk. En soms is het nodig om een hoogwerker in te zetten.

Er is tuinonderhoud gepleegd in de tuinen van de beide pastorieën en de beide kerken. Naast de inzet van vrijwilligers is ook hoveniersbedrijf Den Hollander actief geweest om de tuinen in het voorjaar en de zomer goed bij te houden en winterklaar te maken. Omdat in de voorgaande jaren veel aandacht is besteed aan schilderwerk aan de kerkgebouwen zijn hiervoor, net als in 2016 in 2017, niet veel kosten gemaakt. Naast onderhoud worden ook andere kosten betaald van de opbrengsten van de uitgangscollecte. Bijvoorbeeld de energiekosten, belastingen, gemeentelijke heffingen en verzekeringen, afvoer van afval, aanschaf schoonmaakmiddelen enz. Voor gas en elektra is een overeenkomst afgesloten bij Greenchoice en voor water bij Brabant Water. Bij Donatus hebben we de verzekeringen afgesloten van gebouwen, installaties en inventaris. In verband met de noodzaak de oude liturgieborden in de Biesboschkerk aan te passen is er in overleg met de Diaconie gekozen voor volledige vervanging door beeldschermen. Daarvoor moest ook een kabel worden getrokken en moest een laptop worden aangeschaft. De totale aanschaf is door de Diaconie en het College van Kerkrentmeesters gefinancierd.

Voor 2018 staan voor de pastorie Kerkstraat de volgende investeringen in de planning: vervanging van de keuken en de badkamer. Ook enkele andere investeringen worden gepland, dit allemaal in overleg met de familie van dominee Van der Neut. Daarnaast zijn voor de pastorie Sigmondstraat ook een aantal investeringen gepland maar daar wil het college nog even mee wachten tot een nieuwe dominee het beroep heeft aangenomen. Bij dit alles zijn wij afhankelijk van uw gaven. Derhalve vertrouwen wij erop dat u ons middels de uitgangscollectes, giften en legaten wilt blijven steunen.

Bij voorbaat hartelijk dank

Het college van kerkrentmeesters

P.S. Voor verdere details wordt, na goedkeuring door de algemene kerkenraad, de jaarrekening ter inzage aangeboden aan de gemeenteleden. U wordt daarover nog nader geïnformeerd.

Print Friendly, PDF & Email